Ochrana a zpracovávání osobních údajů

Ochrana a zpracovávání osobních údajů

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají.

 

Kontakt

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

SlovaKiss, s. r. o.
se sídlem: Dežerice 42, 957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 52133630
Společnost zapsaná u Okresního soudu Trenčín, vložka číslo: 37576/R

email: info@peneloppe.cz 
tel. č.: +421 905 135 812

 

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

 

Údaje potřebné na nákup

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údaji jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

 

Údaje potřebné na vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete si u nás vytvořit uživatelské konto, sbíráme též všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat. Vytvoření konta je u nás dobrovolné, objednávku můžete udělat i bez vytvořeného konta.

 

Newsletter

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováme vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání novinek a slevách e-mailem. Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte průzkumu nebo spotřebitelské soutěže, uchováváme údaje jako vaše jméno, kontaktní údaje nebo zprávu či informaci, kterou jste nám doručili nebo oznámili.

 

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky, co na nich vyhledáváte.

Taktéž uchováváme vaše recenze, komentáře, údaje o vašich vybavených objednávkách.

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

 

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

 

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

Údaje, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom mohli zabezpečit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.

 

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání e-mailových oznámení souvisejících s vybavováním objednávek nebo pokud chceme reagovat na vaše požadavky (např. nahlásit novou doručovací adresu, požádat o změnu vašich údajů ve vaší objednávce). Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě reklamací.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám též na e-mail informace o novinkách a slevách, které vy vás mohly zajímat. Zasílání všech e-mailů zrušit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost „Odhlásit se" z odběru.

 

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání najdete v sekci Cookies.

 

Právní základy

 1. Plnění smlouvy (oprávněný zájem) – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta
 2. Souhlas – zejména v spojitosti se zasíláním emailů o novinkách a aktuálních nabídkách. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
 3. Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.

 

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

 

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění uskutečňujeme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte vaši recenzi ke knize nebo váš komentář. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Zásielkovňa s.r.o.

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

Neoship s.r.o.

Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01

 

V případech externího zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi tyto partnery v současnosti:

Shoptet, a.s.
(eshopové řešení)

Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

Česká republika

IČ: 28935675

DIČ: CZ28935675

Spisová značka: B 25395, Městský soud v Praze

AZL Services, s.r.o.
(účetnictví)

Slávičie údolie 1556/05, 811 02 Bratislava
IČO: 46 660 721
DIČ: 2023508817
IČ DPH: SK2023508817 (podľa §4)
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 81301/B

 

Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete sekci Cookies.

 

 

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

 

Jak vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru společnosti, která nám pronajímá eshopový řešení. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete získat víc informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na info@peneloppe.cz.

 

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským kontem uchováváme, dokud máte konto zřízené, jelikož jsou nezbytné proto, abychom pro vás mohli konto provozovat. Pokud nemáte konto vytvořené (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vybavené objednávky po nezbytnou dobu, kterou je zpravidla tři a půl roku od jejího doručení.

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování newsletterů na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, u kterých jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte.

 

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

 

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy na info@peneloppe.cz

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

 

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vás informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

 

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete potřebné údaje opravit v sekci „Můj účet“ nebo nás požádat o jejich opravu.

 

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

 • údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
 • odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • zamítnete na základě vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení konta do 7 pracovních dní. Z technických důvodů (např. z důvodu zálohování údajů) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 90 dní.

 

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků
 • v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

 

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

 

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu.

 

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na místní dozorní orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete na adrese https://www.uoou.cz/

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@peneloppe.cz

 

Cookies

Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Dále na trackování využíváme Facebook pixel, Google analytics, Google ads a Heureka scripty - malý kousek kódu, který se nachází na internetové stránce.

Jednotlivé cookies mají různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

 

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku, nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní to, co hledáte.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám.

 

Jaké cookies používáme?

 1. Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta, či umožňují efektivní zobrazovaní obsahu.
 2. Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky a v některých případech o stránce, odkud jste k nám přišli, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

 

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, na odmítnutí cookies si můžete
 nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.

  1. Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme na to, abychom vám zobrazovali reklamu, která vás podle vašich předchozích preferencí může zajímat, na realizaci obdobních marketingových činností. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

   

  Google Ads

  Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

  Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady.

  Facebook Pixel

  Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko

  Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady.

  Heureka Shopping s.r.o

  Adresa: Heureka Shopping s.r.o. Karolinská 650/1 18600 Praha 8 – Karlín Česká republika

  Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady.

   

  Vaše volby

  Existuje vícero možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

  1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
  2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info
  3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

   

  Zpět do obchodu