Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné při nákupu na www.peneloppe.cz, který patří společnosti SlovaKiss s.r.o., se sídlem Dežerice 42, 95703, IČO: 52 133 630, zapsaná u Okresního soudu Trenčín, vložka číslo: 37576/R, (dále jen „peneloppe.cz”) - kontaktní údaje:

email: info@peneloppe.cz

tel. č.: +421 905 135 812

Tyto všeobecné obchodní podmínk vyplývají ze smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy. Na základě potřeb definovaných všeobecnými obchodními podmínkami jsou specifikované základní pojmy: Prodávajícím je společnost SlovaKiss, s.r.o., která provozuje internetový obchod peneloppe.cz. Jejím předmětem je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.peneloppe.cz. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Dodavatelem se rozumí prodávající a někteří distributorů, se kterými prodávající spolupracuje a kteří zabezpečují dodání zboží pro účely splnění předmětu kupní smlouvy.

 

Zaregistrování zákazníka

Zákazníkem našeho internetového obchodu může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží na internetové stránce www.peneloppe.cz. Zákazníkem se podle těchto všeobecných obchodních podmínek za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, jíž má být objednané zboží odevzdáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zplnomocnění k převzetí objednaného zboží.

 

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží klikněte myší na tlačítko „Do košíku“ a produkt bude vložen do nákupního košíku. Potom se můžete rozhodnout, zda chce nákup uzavřít (vyplníte připravený formulář) nebo chcete pokračovat v nakupování. Objednávka se vytvoří potvrzením klinutím na tlačítko označené „Objednat s povinností platby“ – tedy s informací, že objednávka vyžaduje platbu za zboží. Bez zbytečného odkladu po zpracování vaší objednávky na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady za doručení (poštovné), způsob platby, údaje o místě, kam má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případné další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. V případě, že u nás máte vytvořené konto, bude vaše objednávka zároveň archivována ve vašem účtu na peneloppe.cz, do kterého budete mít přístup pouze vy po přihlášení.

Ceny

Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedené jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výšce stanovené platným předpisem České republiky (obvykle 10% u knih, 20% u ostatních produktů – přesnou sazbu najdete vždy na faktuře), nezahrnuje však cenu za dodání zboží. Akční ceny jsou platné do data uvedeného v detailech titulu, nebo do vyprodání zásob. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytované nad rámec slev uvedených u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedená u každého titulu zvlášť a znamená, do kolika pracovních dní od uzavření kupní smlouvy obvykle daný titul odesíláme (odevzdáváme balík přepravci/doručiteli). Dodací lhůta má orientační charakter, při jejím určování vycházíme z našich dodavatelsko-odběratelských. Její délka se obvykle pohybuje od 24 hodin do 25 pracovních dní. Veščinu produktů však máme skladem – znamená to, že ho můžeme vyexpedovat nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky.

Jako prodávající jsme povinni splnit vaši objednávku a doručit vám zboží v lhůtě nejpozději do 30 dní od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nebo část zboží z objednávky není možné dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme vás o této situaci informovat v co možná nejkratším čase a oznámíme vám předpokládaný termín dodání zboží nebo vám navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zabezpečit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na vámi určený bankovní účet.

U produktů, které jsou v předprodeji, jsou všechny uváděné termíny pouze orientační a nezávazné – objednaný produkt vám pošleme hned poté, co nám jej dodavatel dodá na sklad.

Objednávky vybavujeme průběžně každý pracovní den.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek dodat zboží je splněný odevzdáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce, nebo jeho odevzdáním prvnímu doručovateli k přepravě. Zboží posíláme kurýrem za mírný příplatek. K dodací lhůtě proto třeba připočítat běžně 1 pracovní den pro doručení kurýrem.

 

O tom, že vaše objednávka byla odevzdaná přepravci vás budeme informovat e-mailem a následně vás bude rovněž kontaktovat přepravce e-mailem i SMS zprávou. Pokud vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dní po přijetí e-mailu, resp. SMS zprávy, prosíme o kontaktování. Bližší informace o vašem balíku a možných důvodech nedoručení vám po prověření následně poskytneme e-mailem.

 

Zákazník je povinný převzít zboží na dohodnutím místě a v dohodnutém čase osobně, nebo zabezpečit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Po dodání zboží obdrží zákazník účetní doklad (fakturu) e-mailem, který zároveň slouží jako záruční list.

 

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné související se zpátečním zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

 

Nezodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (kurýrem) nebo za nesprávně udanou adresu příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž i nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení.

 

Pri přebírání zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen její obal (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Doprava a platba

K uvedeným cenám zboží připočítáváme následovné poštovné podle způsobu a adresy dodání. Kompletní podmínky poštovného najdete níže:

 

Hodnota objednávky

Do 2000 Kč

Nad 2000 Kč

Způsob doručení

Při platbě
předem

Při platbě
na dobírku

Při platbě
předem

Při platbě
na dobírku

Osobní odběr Zásilkovna (Packeta)

69 Kč

128 Kč

Zdarma

59 Kč

Kurýr DPD

149 Kč

208 Kč

Zdarma

59 Kč

 

Uvedené poplatky platí při odeslání balíků v rámci České republiky. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě vašeho přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně.

 

V našem eshopu můžete platit následovnými způsoby:

 • v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném Kupujícím v objednávce („na dobírku“),
 • bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu GoPay,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2202069283/2010, kód banky FIOZSKBAXXX vedený u společnosti Fio banka, a.s., pobočka zahraniční banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Po převzetí zásilky je každému zákazníkovi odeslána faktura – daňový doklad e-mailem, která zároveň slouží jako záruční list (pokud jste si nepřáli jinak). V případe jakýchkoli otázek nás prosím kontaktujte na info@peneloppe.cz

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytovaná zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, která začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak.

Naše společnost zodpovídá zákazníkovi za:

 • dodržení ceny, která byla platná v čase odeslání objednávky zákazníkům, pokud došlo k akceptaci objednávky
 • odeslání zboží bez vad
 • dodaní zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci
 • zaslat daňový doklad (fakturu) po dodaní tovaru na email uvedený v objednávce.

Naše společnost nenese zodpovědnost za:

 • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýr)
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
 • poškození zaviněné doručovatelem (kurýr); viditelně poškozené zboží nepřebírejte.

Stornování objednávky

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vybavená, co nejdříve nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud už vaše objednávka byla zaplacená, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste ji zaplatili. V případě platby kartou se může tato doba prodloužit.

 

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat vaši objednávku na zboží, pokud vám ho nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky), nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě. O stornování objednávky vás budeme bez odkladu informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vrácené do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

Reklamování zboží a odstoupení od smlouvy

Záruční doba a reklamace zboží

Nekompletní zásilky nebo poškozené zásilky je nutné oznámit bez zbytečného odkladu (pokud možno do 48 hodin) od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@peneloppe.cz nebo telefonicky přes pracovní dny na +421 905 135 812.

V případě reklamace, ať již z důvodu zjištěné vady, nebo že zboží nemá ujednané vlastnosti, nás prosím kontaktujte na výše uvedené e-mailové adrese nebo telefonním čísle. Záruční doba je standardně 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo v opravě.

Reklamované zboží (nejlépe po dohodě s námi) můžete jednoduše vrátit přes Zásilkovnu nebo na naši adresu. Postup při zaslání zboží je nasledovní:

 1. Zabalte pečlivě zboží a na přiložený lístek (reklamační formulář) uveďte vaše jméno, číslo objednávky (a případně číslo účtu, na který budete chtít vrátit platbu za zboží).
 2. Ujistěte se, že balík neváží více než 5kg (při zasílaní přes Zásilkovnu). Pokud ano, rozdělte jej do více krabic.
 3. Při zasílaní přes Zásilkovnu vyberte adresu Trafika Aténa, Sládkovičova 1576/50, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko
 4. Při zasílaní kurýrem nebo poštou je adresa nasledovná: SlovaKiss s.r.o., Dežerice 42, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko. Email: info@peneloppe.cz, telefon: +421 905 135 812

Kupující má nárok na úhradu nezbytných nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Odpovídáme spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady; a dále zejména za to, že v době převzetí:

 • má zboží vlastnosti, které uvádíme na našich stránkách, a pokud jsme je neuvedly, takové vlastnosti, které je možné očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu ke kterému je prodáváme, nebo ke kterému se obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží shora uvedené vlastnosti, můžete jako spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti, máte jako spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte také právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit máte také, neodstraníme-li vadu zboží včas (ve lhůtě 30 dní, uvedené níže). Pokud neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží, na výměnu jeho součásti nebo opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že vám z technických důvodů nemůžeme dodat nové zboží, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že v přiměřené době nezjednáme nápravu nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Po obdržení reklamovaného zboží vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a dohodneme se s vámi na rychlém vyřešení problému: v případě oprávněnosti reklamace vám na základě vaší volby buďto reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně jiný produkt, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo bude- li to možné, zboží opravíme, nebo vám vrátíme peníze (můžete od smlouvy odstoupit). Nebude-li oprava nebo výměna možná nebo se bude jednat o neodstranitelnou vadu zboží, která ale nebrání řádnému užívání věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží, jedná-li se o spotřebitele. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace e-mailem nebo telefonicky a zároveň Vám bude doručen prostřednictvím e-mailu reklamační protokol.

Vzhledem k prodávanému zboží, jako jsou kosmetické výrobky, lze vrátit pouze nepoužité a nerozbalené výrobky.

 

Vrácení zboží

Pokud jste uzavřeli smlouvu koupou našich produktů v postavení spotřebitele, můžete ohledně všeho zboží, zakoupeného u nás, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od jeho převzetí. Odstoupit od smlouvy je nutné prokazatelným způsobem (písemně, e-mailem). Tato lhůta je dodržena, pokud nám do 14 dní oznámení odešlete. Toto právo Vám náleží podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Pozdější odstoupení od smlouvy bez udání důvodu již není možné.

Zboží (nejlépe po dohodě s námi) můžete jednoduše vrátit přes Zásilkovnu nebo na naši adresu. Postup při zaslání zboží je nasledovní:

 1. Zabalte pečlivě zboží a na přiložený lístek (reklamační formulář) uveďte vaše jméno, číslo objednávky (a případně číslo účtu, na který budete chtít vrátit platbu za zboží).
 2. Ujistěte se, že balík neváží více než 5kg (při zasílaní přes Zásilkovnu). Pokud ano, rozdělte jej do více krabic.
 3. Při zasílaní přes Zásilkovnu vyberte adresu: Trafika Aténa, Sládkovičova 1576/50, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovensko. Email: info@peneloppe.cz, telefon: +421 905 135 812
 4. Při zasílaní kurýrem nebo poštou je adresa: SlovaKiss s.r.o., Dežerice 42, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko. Email: info@peneloppe.cz, telefon: +421 905 135 812

V případě, že bylo zboží již zaplaceno, vám peníze vrátíme do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

Od smlouvy není možné odstoupit, pokud se jedná o smlouvu:

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například kosmetika)
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Jedná se zejména o audiovizuální nosiče, audionosiče, pokud zboží není v původním originálním neporušeném balení (zboží bylo rozbalené), dále také když to povaha výrobku neumožňuje z hygienických důvodu (kosmetické produkty).

V případě poškození zboží, kterého se týká odstoupení od smlouvy, zákazníkem nebo v případě zjevného používání zboží (např. čtení, kopírování, psaní), je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží pro zákazníka k dispozici pro vyzvednutí na výše uvedené adrese naši společnosti nebo bude toto zboží po dohodě vráceno zákazníkovi na jeho náklady.

Zde najdete formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Alternativní řešení sporů

V případě, že nejste spokojení s vybavením vaší objednávky, dodaným zboží nebo našimi službami, napište nám na info@peneloppe.cz. Pokud jsme vaši reklamaci nevybavili k vaší spokojenosti nebo se domníváte, že jsme mohli porušit vaše práva, můžete podle zákona 391/2015 Sb. Z.z. podat návrh na začátek alternativního řešení sporu.

 

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

 

Subjekt alternativního řešení sporů podle §3 zákona 391/2015 Z.z. od vás může za počátek řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh můžete podat způsobem k tomu určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z. nebo kliknutím na tuto internetové stránce https://ec.europa.eu/ klinutím zde.

Ochrana a spracovávání osobních údajů

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají.

Kontakt

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

SlovaKiss, s. r. o.
se sídlem: Dežerice 42, 957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 52133630
Společnost zapsaná u Okresního soudu Trenčín, vložka číslo: 37576/R

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

 

Údaje potřebné na nákup

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údaji jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

 

Údaje potřebné na vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete si u nás vytvořit uživatelské konto, sbíráme též všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat. Vytvoření konta je u nás dobrovolné, objednávku můžete udělat i bez vytvořeného konta.

 

Newsletter

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováme vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání novinek a slevách e-mailem. Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte průzkumu nebo spotřebitelské soutěže, uchováváme údaje jako vaše jméno, kontaktní údaje nebo zprávu či informaci, kterou jste nám doručili nebo oznámili.

 

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky, co na nich vyhledáváte.

Taktéž uchováváme vaše recenze, komentáře, údaje o vašich vybavených objednávkách.

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

 

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

 

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

Údaje, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom mohli zabezpečit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.

 

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání e-mailových oznámení souvisejících s vybavováním objednávek nebo pokud chceme reagovat na vaše požadavky (např. nahlásit novou doručovací adresu, požádat o změnu vašich údajů ve vaší objednávce). Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě reklamací.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám též na e-mail informace o novinkách a slevách, které vy vás mohly zajímat. Zasílání všech e-mailů zrušit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost „Odhlásit se" z odběru.

 

Cookies

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání e-mailových oznámení souvisejících s vybavováním objednávek nebo pokud chceme reagovat na vaše požadavky (např. nahlásit novou doručovací adresu, požádat o změnu vašich údajů ve vaší objednávce). Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě reklamací.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, posíláme vám též na e-mail informace o novinkách a slevách, které vy vás mohly zajímat. Zasílání všech e-mailů zrušit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost „Odhlásit se" z odběru.

 

Právní základy

 1. Plnění smlouvy (oprávněný zájem) – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta
 2. Souhlas – zejména v spojitosti se zasíláním emailů o novinkách a aktuálních nabídkách. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
 3. Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.

 

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

 

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění uskutečňujeme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte vaši recenzi ke knize nebo váš komentář. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Packeta Slovakia s.r.o.

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

Neoship s.r.o.

Miestneho priemyslu 1247, Námestovo 029 01

 

V případech externího zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi tyto partnery v současnosti:

Shoptet, a.s.
(eshopové řešení)

Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

Česká republika

IČ: 28935675

DIČ: CZ28935675

Spisová značka: B 25395, Městský soud v Praze

AZL Services, s.r.o.
(účetnictví)

Slávičie údolie 1556/05, 811 02 Bratislava
IČO: 46 660 721
DIČ: 2023508817
IČ DPH: SK2023508817 (podľa §4)
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 81301/B

 

Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete sekci Cookies.

 

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

 

Jak vaše údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávané v chráněné databázi na serveru společnosti, která nám pronajímá eshopový řešení. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete získat víc informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na info@peneloppe.cz.

 

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským kontem uchováváme, dokud máte konto zřízené, jelikož jsou nezbytné proto, abychom pro vás mohli konto provozovat. Pokud nemáte konto vytvořené (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vybavené objednávky po nezbytnou dobu, kterou je zpravidla tři a půl roku od jejího doručení.

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování newsletterů na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, u kterých jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte.

 

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

 

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy na info@peneloppe.cz

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

 

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vás informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

 

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete potřebné údaje opravit v sekci „Můj účet“ nebo nás požádat o jejich opravu.

 

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

 • údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
 • odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • zamítnete na základě vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení konta do 7 pracovních dní. Z technických důvodů (např. z důvodu zálohování údajů) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 90 dní.

 

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků
 • v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

 

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

 

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu.

 

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na místní dozorní orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete na adrese https://www.uoou.cz/

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@peneloppe.cz

 

Cookies

Soubory cookies jsou malé kousky údajů, které se ukládají ve vašem prohlížeči nebo v mobilním zařízení během prohlížení webových stránek. Dále na trackování využíváme Facebook pixel, Google analytics, Google ads a Heureka scripty - malý kousek kódu, který se nachází na internetové stránce.

Jednotlivé cookies mají různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou z vašeho zařízení po tom, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uložené i po ukončení prohlížení našich webových stránek (permanent cookie).

 

Proč používáme cookies?

Soubory cookies nám umožňují zapamatovat si vaše úkony a preference (například přihlašovací údaje, údaje o objednávce v nákupním košíku) v průběhu určitého časového období, abyste je nemuseli opakovaně zadávat vždy, když se vrátíte na webovou stránku, nebo přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies nám zároveň pomáhají pochopit, co vás zajímá na naší webové stránce, zda je pro vás dostatečně přehledná a najdete na ní to, co hledáte.

Soubory cookies mohou též zaznamenávat další informace jako počet návštěvníků našich webových stránek, nebo jaké podstránky našeho webu nejčastěji navštěvujete. Používají se také na to, aby vám byla zobrazovaná reklama a obsah stránky, které jsou pro vás relevantní vzhledem k vašim zájmům a potřebám.

 

Jaké cookies používáme?

1. Funkční a technické cookies – tyto cookies zabezpečují řádné fungování naší webstránky, například funkci přihlášení se do uživatelského konta na stránce, ukládání zboží do nákupního košíku, nebo odhalují pokusy o neoprávněné přihlášení se do konta, či umožňují efektivní zobrazovaní obsahu.

2. Analytické cookies – tyto cookies slouží k získání údajů o návštěvnosti naší internetové stránky a v některých případech o stránce, odkud jste k nám přišli, informaci o vyhledávání vykonaných na naší stránce a též ke zjišťování, jak se po naší stránce pohybujete, abychom jsme ji mohli vytvořit co nejjednodušší na používání. Jelikož jsme u těchto cookies vykonali opatření, abychom zabránili jejich zneužití (anonymizaci na straně našich dodavatelů) a současně jsou implementovaná opatření, abyste mohli snadno kontrolovat a omezovat používání těchto cookies, nepožadujeme od vás na jejich používání souhlas. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, na odmítnutí cookies si můžete
 nainstalovat softwarový doplněk dostupný tady.

 

3. Marketingové a reklamní cookies – tyto cookies používáme na to, abychom vám zobrazovali reklamu, která vás podle vašich předchozích preferencí může zajímat, na realizaci obdobních marketingových činností. Cookies tohoto typu ukládáme pouze na základě vašeho souhlasu. U těchto cookies využíváme řešení následujících třetích stran:

 

Google Ads

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady.

Facebook Pixel

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irsko

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady, odmítnout cookies můžete tady.

Heureka Shopping s.r.o

Adresa: Heureka Shopping s.r.o. Karolinská 650/1 18600 Praha 8 – Karlín Česká republika

Bližší informace o ochraně soukromí najdete tady.

 

 

Vaše volby

Existuje vícero možností, jak spravovat nebo omezit to, jak my a naši partneři využíváme cookies a podobné technologie:

 1. Nastavení prohlížeče: ačkoli většina prohlížečů má základní nastavení, kterým akceptují cookies, jejich nastavení umožňují, abyste si cookies vymazali nebo odmítli. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě nemusí některé poskytované služby fungovat správně.
 2. Třetí strany: na omezení cookies se dají využít řešení třetích stran, například na stránce optout.aboutads.info.
 3. Vlastní řešení partnerů: na omezení cookies je též možné využít řešení nabízené jednotlivými partnery, které jsme uvedli výše.

 

Odebíraní newsletteru a zasílaní e-mailů

Při registraci, resp. při vytvoření objednávky a rovněž v spodní časti stránky, si můžete vybrat, zda od nás chcete dostávat pravidelné informace o novinkách a slevách na naší stránce (průměrně jednou za měsíc). Samozřejmě, že ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit. Na vaši e-mailovou adresu vás budeme informovat i o vybavování vaší objednávky. Všem zaregistrovaným zákazníkům můžeme nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisí s provozováním našeho internetového obchodu a využíváním uživatelského konta. Pokud vás e-maily od nás obtěžují, napište nám, prosím e-mail na info@peneloppe.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností SlovaKiss s. r. o. a jejím zákazníkem a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvy se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.

 

Společnost SlovaKiss s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.peneloppe.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v čase závazné objednávky zboží.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 10. 11. 2021.

Zpět do obchodu